Het automatiseren

HR Technology daarvoor inzetten waarvoor het bedoeld is: het leven van iedereen in de organisatie vergemakkelijken.

Onze aanpak

Afhankelijk van de verbeteringen die in het proces nodig zijn, gaan wij samen met de betreffende leverancier of integrator van jouw organisatie aan de slag.

Met de functionele beschrijving in de hand, bespreken wij de mogelijkheden met jouw leverancier(s). Wij sturen ze aan en zorgen dat zij precies dat bouwen, waaraan de organisatie behoefte heeft. Door onze uitgebreide kennis en know-how van uiteenlopende systemen, weten wij dat we ze niet gaan overvragen. Het wijzigen van het geautomatiseerd proces vindt plaats in korte cycli, waarbij er steeds aan de betreffende medewerkers uit jouw organisatie wordt gevraagd of dit is wat ze bedoelden en of ze nog andere verbeterpunten zien.

Ons eindproduct

Aan het einde van deze fase is het nieuwe proces, daar waar mogelijk, geautomatiseerd en klaar om uitgerold te worden.

Wat wij vragen?

Indien jouw leverancier of integrator nodig is, moet deze uiteraard beschikbaar zijn. Gedurende het proces nemen de juiste mensen vanuit de organisatie deel aan de iteratie-sessies van ongeveer een uur. Het eindproduct wordt getest en goedgekeurd door de proceseigenaar, dit neemt ongeveer anderhalf uur in beslag.