Het proces

Het echte werk: we brengen het proces opnieuw in kaart en kijken waar dit beter kan.

Onze aanpak

Om het proces goed in beeld te krijgen, houden we een workshop met alle betrokken stakeholders. Dit kunnen medewerkers van Human Resources zijn, maar juist ook andere afdelingen zoals Finance, ICT, Compliance etc. Na de workshop is er een duidelijk beeld van het huidige proces èn de daarbij behorende knelpunten. In navolgende workshops in kleinere groepen, kijken we hoe we deze knelpunten kunnen oplossen.

Ons eindproduct

Aan het einde van deze fase leveren we nieuw proces op, met heldere verbeteringen en een functionele beschrijving al het proces ook geautomatiseerd kan worden.

Wat wij vragen?

De eerste workshop duurt twee tot vier uur en moet door alle relevante stakeholders worden bijgewoond. Het is dus nadrukkelijk geen “feestje” van HR. De daaropvolgende verbetersessies zijn met de medewerkers die voor dat stuk verantwoordelijk zijn duren maximaal een uur.